subscan
Nomination Pools (94)
Pool ID
Name
Total Bonded
Reward Pool
Nominated
Members
Status
1
GATOTECH😸 Top tech decentralisation 🌐gatotech.uk/pools
526,292
.091
AZERO
13,483
.632
AZERO
1537
Open
2
AZF/Banach pool
133,205
.329
AZERO
5,383
.656
AZERO
1203
Open
3
AZF/Turing pool
178,085
.89
AZERO
4,523
.963
AZERO
1230
Open
4
AZF/Erdos pool
33,897
.668
AZERO
1,116
.567
AZERO
144
Open
5
AZF/Goedel pool
110,952
.767
AZERO
1,167
.513
AZERO
132
Open
6
AZF/Lovelace pool
71,006
.77
AZERO
2,225
.263
AZERO
1106
Open
7
AZF/Church pool
7,330
.984
AZERO
498
.205
AZERO
125
Open
8
AZF/vonNeumann pool
9,195
.504
AZERO
425
.029
AZERO
117
Open
9
AZF/Gauss pool
5,278
.269
AZERO
440
.851
AZERO
117
Open
10
AZF/Kuratowski pool
5,904
.665
AZERO
427
.631
AZERO
117
Open
11
AZF/Feynman pool
16,775
.675
AZERO
1,120
.463
AZERO
123
Open
12
Sekoya Labs 🚨 High Reward 🚨 Nomination Pool
133,775
.527
AZERO
1,198
.232
AZERO
1104
Open
13
🚀 Low Fees 🚀 BEST Returns
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
14
Azero to the Moon 🚀
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
15
Stake Here | Low Fee, High Performance, Best Returns
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
16
MARMOSET CLUB - POOL
78,899
.392
AZERO
2,654
.704
AZERO
128
Open
17
StakeSafe Pool
36,996
.632
AZERO
908
.502
AZERO
148
Open
18
💎 DIAMOND ATLAS | diamondatlas.io 💎
245,848
.482
AZERO
5,829
.28
AZERO
1310
Open
19
VietStaking pool #01
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
20
ARTZERO POOL
318,181
.15
AZERO
4,200
.726
AZERO
1223
Open
21
🟡 BLACKBOT www.MACRONODE.eu
53,516
.739
AZERO
1,310
.263
AZERO
163
Open
22
Stakingbridge | 🪐 Saturn Pool
39,832
.725
AZERO
1,313
.715
AZERO
136
Open
23
2SISTERS Pool 👧👩 twosisters.io
45,982
.359
AZERO
1,126
.711
AZERO
172
Open
24
AnubisStaking.com
21,732
.716
AZERO
413
.422
AZERO
119
Open
25
Nobu Nodes/Pool
3,058
.6
AZERO
152
.775
AZERO
15
Open
26
Indonesia First Pool
2,623
.154
AZERO
310
.668
AZERO
0
13
Open
27
ZapFi Pool ⚡ Lowest Commission ⚡
70,067
.836
AZERO
1,115
.216
AZERO
187
Open
28
Brightlystake.com's pool
7,175
.215
AZERO
593
.108
AZERO
18
Open
29
GURU | Pool party 🏖️
13,485
.046
AZERO
46
.81
AZERO
110
Open
30
Piconbello Staking Pool
15,762
.996
AZERO
641
.862
AZERO
122
Open
31
Ubik Capital Pool
243,640
.193
AZERO
34,997
.68
AZERO
129
Open
32
P-OPS Team Pool
13,177
.122
AZERO
940
.208
AZERO
122
Open
33
🐟Tuna Pool🐟 -> top reliability & lowest fees
4,456
.084
AZERO
80
.088
AZERO
14
Open
34
POOL-ROCKET 🚀
8,180
.92
AZERO
78
.476
AZERO
17
Open
35
ZTARZ UNSINGULARITY
2,417
.484
AZERO
72
.814
AZERO
13
Open
36
Mile Pool Reliable validators
6,561
.567
AZERO
140
.127
AZERO
12
Open
37
High Availability Pool
2,020
AZERO
0
AZERO
0
3
Open
38
GoAzero pool
15,298
.698
AZERO
189
.17
AZERO
117
Open
39
ALEPHKRATOS®️🌐 | Staking Pool ✔
17,326
.096
AZERO
172
.023
AZERO
112
Open
40
Alex Dupre Pool
0
AZERO
0
.000000000009
AZERO
0
1
Destroying
41
CANTOR pool
59,487
.931
AZERO
1,156
.394
AZERO
163
Open
42
BugsBunny
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
43
🧲 MagnetDAO.io | OG AZERO Fam🤍
2,000
AZERO
0
AZERO
0
1
Open
44
FreeiaTech | 🇵🇱 home of A0!
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
45
🛸 ZPool 🛸 Monthly Giveaway
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
46
ZNodeTeam💚LowFees High Reward🚀
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
47
🪬 Talisman Pool 1: app.talisman.xyz/staking 🪬
382,406
.416
AZERO
3,628
.223
AZERO
1374
Open
48
SWISS POOL 🇨🇭 [Lowest fees]
66,744
.352
AZERO
290
.791
AZERO
132
Open
49
🌀  Hermes Stakepool Germany 🌀
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
50
CANADAZERO
30,997
.345
AZERO
180
.591
AZERO
113
Open
51
ALEPH ZERO ITALIA | Lowest fees
10,963
.621
AZERO
183
.599
AZERO
123
Open
52
🔥 FIRSTBLOCK | firstblock.io 🔥
71,951
.934
AZERO
379
.096
AZERO
127
Open
53
Kryptstar Staking Pool
99,846
.736
AZERO
3,301
.12
AZERO
1112
Open
54
Azerians Validator Pool
40,604
.538
AZERO
1,562
.481
AZERO
161
Open
55
AZERO.ID POOL
258,915
.715
AZERO
6,114
.241
AZERO
1453
Open
56
Wolfgang Amadeus Mozart
13,216
.575
AZERO
48
.115
AZERO
113
Open
57
32venture
5,072
AZERO
507
.784
AZERO
14
Open
58
LIONmountain
2,615
AZERO
59
.679
AZERO
12
Open
59
Chocolate
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
60
We the Best!
2,230
.104
AZERO
36
.636
AZERO
12
Open
61
btn.group
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
62
Chocolate
17,978
.383
AZERO
627
.248
AZERO
126
Open
63
Fair Node Pool
2,000
AZERO
20
.729
AZERO
11
Open
64
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
65
Alpha Zero 🐺 | アケロ
6,000
AZERO
3
.568
AZERO
12
Open
66
SBG Pool
7,562
.057
AZERO
412
.228
AZERO
110
Open
67
Honest & free
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
68
gatenox-pk
6,518
AZERO
0
AZERO
0
2
Open
69
SwissTech
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
70
BLOCK54CAPITAL-POOL
17,129
.192
AZERO
444
.452
AZERO
135
Open
71
JHD - StackingPool
3,034
.529
AZERO
40
.541
AZERO
12
Open
72
Degens' Den
2,368
AZERO
246
.576
AZERO
12
Open
73
Baron_A0 Pool
2,020
AZERO
29
.277
AZERO
12
Open
74
Nova Wallet Pool #1 novawallet.io
2,033,231
.127
AZERO
23,267
.019
AZERO
11,854
Open
75
nightly.app
17,931
.414
AZERO
634
.21
AZERO
174
Open
76
DRAGONVN
2,014
.898
AZERO
138
.529
AZERO
12
Open
77
Coverlet | Lowest fees
0
AZERO
0
.587
AZERO
0
1
Destroying
78
HOYO/Acheron Pool 5%
2,030
.175
AZERO
93
.166
AZERO
11
Open
79
azero
2,010
AZERO
111
.956
AZERO
12
Open
80
FFL/Rydia Pool 5%
2,162
.479
AZERO
99
.338
AZERO
13
Open
81
Kintsu OG Pool
4,368
.201
AZERO
135
.334
AZERO
115
Open
82
SubWallet Official
741,336
.133
AZERO
6,134
.431
AZERO
1296
Open
83
Aleph Zero Cow Pool
2,000
AZERO
0
AZERO
0
1
Open
84
Abax Finance Pool
44,880
.2
AZERO
75
.672
AZERO
1161
Open
85
Come and get some stake ;)
4,067
AZERO
133
.953
AZERO
12
Open
86
Weazero
2,943
.784
AZERO
20
.977
AZERO
11
Open
87
IZICHANGE World Pool
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
88
⭐⭐⭐ BABY NODA ⭐⭐⭐
3,585
.563
AZERO
16
.997
AZERO
14
Open
89
Burmese Spring
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
90
StakeNEST Pool | stakenest.io 🪹
2,021
.899
AZERO
21
.259
AZERO
13
Open
91
Weazero2
2,051
AZERO
14
.615
AZERO
11
Open
92
AZERO LAB
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
93
AZERO VIETNAM POOL
0
AZERO
0
AZERO
0
1
Destroyed
94
Kvabitat
2,237
.668
AZERO
3
.33
AZERO
11
Open